Επικοινωνία

INCA Hellas Ltd
22 Mavromichali St.,
54248 Thessaloniki, Greece
Phone: +30 (2310) 326-940 (Greece)
Fax: +1 (530) 348-7966 (USA/Greece)
Web: https://www.incahellas.com
Email: inca@incahellas.com